Poskytujeme účetní poradenství drobným podnikatelům nebo živnostníkům, malým i středním firmám.

Zabýváme se veškerými službami v oblasti VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE, ZPRACOVÁNÍ MEZD A DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ.

Navrhneme Vám jaká varianta vedení evidence Vašeho podnikání je ve Vašem případě nejvýhodnější z hlediska daně z příjmu. Zda účetnictví, daňová evidence (evidence příjmů a výdajů) nebo použití výdajového paušálu.

Veškeré doklady jsme schopni zpracovat i na dálku elektronicky bez nutnosti vzájemných návštěv.

Samozřejmostí je zastupování klienta při jednání se státními orgány jako finanční úřad, ČSSZ, zdravotní pojišťovny apod.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

O Vaše účetnictví se postaráme od začátku až do konce. Podnikatelům nabízíme široký rozsah služeb s ohledem na individuální potřeby a přání klienta.

 • vedení hlavní knihy a účetního deníku
 • evidence pohledávek a závazků
 • pokladní a bankovní knihy
 • evidence majetku
 • mzdová evidence, přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny
 • zpracování roční účetní uzávěrky
 • zpracování přiznání k DPH, kontrolního hlášení a silniční daně.
 • zpracování daňového přiznání z příjmu fyzických a právnických osob a  jeho podání
 • odborné konzultace a poradenský servis

DAŇOVÁ EVIDENCE

Správné a bezchybné vedení daňové evidence pro plátce i neplátce DPH. U neplátců DPH možnost zpracování 1x za rok.

 • evidence příjmů a výdajů, vedení peněžního deníku
 • evidence pohledávek a závazků
 • pokladní a bankovní knihy
 • evidence majetku
 • mzdová evidence
 • závěrkové operace jako sestavení daňového přiznání k dani z příjmu, přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny, skladové uzávěrky.
 • zpracování přiznání k DPH, kontrolního hlášení a silniční daně

PERSONALISTIKA A MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ

Tato služba zahrnuje mzdovou a personální agendu. Pomůžeme vám se vyznat v neustále se měnící legislativě. Zpracujeme mzdy a to kompletně od vzniku pracovního poměru až po jeho zánik.

 • osobní evidence, pracovní smlouvy, dohody, zápočtové listy
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců vaší společnosti u ČSSZ a zdravotních pojišťoven
 • výpočty mezd a odvodů
 • komunikace se státními orgány – finanční úřad, ČSSZ a zdravotní pojišťovny
 • roční zúčtování daně ze závislé činnosti Vašim zaměstnancům
 • evidenční listy důchodového pojištění
 • zastupování při kontrolách
 • archivace mzdových dokumentů

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

Zpracujeme veškerá daňová přiznání. Navrhneme Vám nejlepší řešení z hlediska optimalizace daně z příjmu. Zpracujeme daňové přiznání pro zaměstnance, kteří mají více příjmů současně nebo současně podnikají při zaměstnání.

 • přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • přiznání k dani z přidané hodnoty (včetně Kontrolního hlášení)
 • přiznání k dani silniční
 • roční vyúčtování daně ze závislé činnosti a srážkové daně